Techniek, Productie & Bouw
Justitie, Veiligheid & Openbaar bestuur
Handel & Dienstverlening
Landbouw, Natuur & Visserij
Toerisme, Recreatie & Horeca
Gezondheid & Welzijn
Transport & Logistiek
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Media & Communicatie

Techniek, Productie & Bouw.

Waar veel gemaakt wordt, wordt ook veel data verzameld. Met deze data kan er slimmer gebouwd worden, hoeven er minder producten weggegooid te worden en hoeft er minder energie verspild te worden. Data kan je een inkijkje geven in de toekomst van je machines, constructies en projecten. Hiermee kun je onder andere:

 • Pro-actief reageren, door je machine te repareren voordat deze stuk gaat en productie stil komt te liggen.

 • Machines die op een onveilige plek staan, bijvoorbeeld bij hoge temperaturen of radioactief materiaal, via een sensor toch te kunnen monitoren.

 • Het productieproces in kaart brengen om de bottleneck te vinden.

 • Met Deep Learning modellen producten identificeren waar een productiefout zit.

Justitie, Veiligheid & Openbaar bestuur.

Een samenwerking kan beter functioneren door gebruik te maken van openbare data. Zo zorgen we, door de mens en de data samen te laten werken, voor een veiligere omgeving. Zo kunnen we met data:

 • Inventariseren waar de onveilige wijken zijn, om vervolgens de politie-inzet daarop af te stemmen.

 • Fraude detecteren op basis van historische gegevens.

 • Criminele handelingen voorkomen door middel van vroegsignalering.

Handel & Dienstverlening.

Je verkoopt een dienst of product, je maakt reclame, je hebt een CRM boordevol met nuttige informatie, maar je bent nog steeds niet 100% overtuigd dat je je tijd en geld het beste investeert. Dit is waar een data applicatie jou kan ondersteunen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan:

 • Advertenties optimaliseren door je campagne te richten op de groep mensen die écht een advertentie nodig hebben om je product te kopen

 • Minder voorraadtekorten door de vraag nauwkeurig te voorspellen;

 • A/B testing om uit te zoeken welke homepage de meeste klanten aantrekt;

 • Email-campagnes starten op het moment dat klanten daar het meest voor open staan op basis van hun websitegedrag.

Landbouw, Natuur & Visserij.

Boeren staan voor een enorme opgave in de 21e eeuw. Data kan helpen om oplossingen te bieden voor de voedselproblemen die ons te wachten staan. Wij geloven dat de toekomst van landbouwpraktijken sterk beïnvloed wordt door real-time gegevens, weersvoorspellingen en sensordata. Hieronder een greep uit de mogelijkheden voor slimme boeren:

 • Slimme beslissingen, zoals wanneer er geoogst moet worden.

 • Efficiënter gebruik maken van de beschikbare ruimte, met als resultaat een hogere productie.

 • Monitoren welke pesticiden gebruikt moeten worden, wanneer en in welke hoeveelheid, om daarmee kosten te besparen en opbrengsten te verhogen.

Toerisme, Recreatie & Horeca.

Deze sectoren zijn erg seizoens- en weersafhankelijk. Des te belangrijker is het daarom om je strategische beslissingen te baseren op beschikbare gegevens over het verleden. Zo zorg je dat je maximale omzet draait op je beste dagen. Hier liggen veel kansen:

 • Je personeel efficiënter inzetten door je planning te maken op basis van voorspelde drukte;

 • Slimmer inkopen door te bestellen op basis van verwachte hardlopers, in plaats van producten die bijna op zijn in te kopen.

Gezondheid & Welzijn.

Steeds meer ziekenhuizen nemen data scientists aan. Ze doen dit niet zonder reden; zorgdata is een enorme bron van informatie, die veel waarde kan toevoegen aan de gezondheidszorg. Een aantal toepassingen van data science in de zorg:

 • Afwijkingen detecteren op een MRI- of CT-scan ter ondersteuning van een radioloog.

 • Efficiëntere planningen door processen te optimaliseren met behulp van process mining.

 • Overlevingsanalysse om te analyseren hoe lang het duurt voordat een aandoening terugkeert bij een patient.

Transport & Logistiek.

Door gebruik te maken van data over wegen, welke stoffen vervoerd mogen worden, milieuzones en beperkingen qua gewicht, lengte, breedte, hoogte en andere informatie kunnen planningen beter en veiliger. De uitdaging is om deze data te verzamelen en te verwerken in de planningsystemen. De voordelen van een betere planning zijn direct merkbaar:

 • Meer opbrengsten door het efficiënter inzetten van de beschikbare voertuigen.

 • Minder kosten door het nemen van slimmere routes.

 • Duurzamer rijden door het analyseren van mobiliteitsdata.

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Samen proberen we Nederland slim, vaardig en creatief te maken. Deze processen kunnen met data in een stroomversnelling komen. We hebben alle moderne technieken die we gebruiken namelijk te danken aan de wetenschap. Maar ook de onderwijs en cultuursector kunnen nog grote stappen maken, door bijvoorbeeld:

 • Tijd te besparen door een slim algoritme de lesroosters te laten maken.

 • Veiligere omgevingen te creëren door gebruik te maken van sensoren.

 • Gelijke kansen bij werving en selectie te waarborgen door recruitment-algoritmes te controleren.

Media & Communicatie.

In een sector waar internet en social media een grote rol speelt, zijn er oneindig veel toepassingen van data. Zo kun je je klantenservice verbeteren, hogere rendementen behalen met je campagnes en ideeën voor nieuwe stukken opdoen, allemaal gedreven door cijfermatig bewijs. Enkele toepassingen zijn:

 • Je klantenservice op Twitter verbeteren met een sentimentanalyse.

 • Een model maken dat jou zegt wat voor doelgroep, plaatsingen en content resulteren in de effectiefste campagne.

 • Content ideeën krijgen op basis van trends, door zoekopdrachten en veelbesproken onderwerpen te verzamelen.