Doel

Het voorspellen van energieopwekking voor het optimaal plannen van energieverbruikende apparaten.

Oplossing

Het bouwen van een model waarmee de energieopwekking drie dagen vooruit voorspeld kan worden.

Resultaat

De voorspellingen zijn verwerkt in een apparaatplanning waarmee energieafname van het net is geminimaliseerd.

Om gebruikers aan te zetten tot een milieuvriendelijke mentaliteit creëert Team VIRTUe Ripple, een huis dat duurzaam en leefbaar is. Om het gebruik van de door hun zonnedak geproduceerde energie te optimaliseren, hebben ze een voorspelling nodig van hoeveel energie er zal worden opgewekt en op basis daarvan een planning voor het gebruik van hun elektronische apparaten voor de komende drie dagen.

Stactics heeft een voorspellingsmodel gemaakt dat een nauwkeurige voorspelling geeft van de energieopwekking voor de komende drie dagen. Daarna wordt deze schatting gebruikt als input voor een planningsalgoritme dat bepaalt wat het beste moment is om de elektronische apparaten van Ripple, zoals de vaatwasser en de wasmachine, te gebruiken. Dit algoritme houdt ook rekening met aangepaste gebruikerswensen.

Het voorspellingsmodel maakt gebruik van weerdata. Door voorspellingen van verschillende weerfactoren te gebruiken maakt het model, in combinatie met het oppervlakte zonnepanelen, een voorspelling van de energieopwekking over tijd. Deze voorspelling vormt de input voor een linear optimalisatie model waarbij de optimale tijdsloten voor het gebruik van de elektrische apparaten worden gekozen.

Dankzij onze voorspellingen en ons algoritme kon Ripple hun energie zo efficiënt mogelijk gebruiken. De bespaarde elektriciteit heeft voordelen voor het milieu en de portemonnee. We hopen dat dit vernieuwende systeem een nieuwe standaard zet voor innovatieve en duurzame huisvesting