Meetnet

Wij geloven in data als extra zintuig om de mens te verrijken en beslissingen fundamenteel beter te maken. Om dit te bereiken willen we data voor iedereen beschikbaar en toegankelijk maken. Meetnet biedt de mogelijkheid om burgers toegang te geven tot de (voor vele) onbekende hoeveelheid aan meetdata.

Wat is het Meetnet?

Jouw gemeente staat vol sensoren van instellingen, bedrijven en particulieren. Deze sensoren meten data als: fijnstof, luchtvochtigheid en CO2. Meetnet is hét dashboard voor jouw gemeente om deze sensordata te visualiseren en beschikbaar te maken voor je inwoners.

Waarom Meetnet?

Maak onbekende data visueel. Ook in jouw gemeente wordt veel data verzameld zonder dat je het wee. Deze data wordt dus niet gebruikt en is dus zonde.

Creëer maatschappelijke betrokkenheid. Het is mogelijk om het meetnet openbaar te maken. Hierdoor alle burgers in je gemeente het meetnet bekijken en wordt de betrokkenheid van de burgers vergroot

Maak gebruik van schaalvoordelen. Ons doel is een meetnet creëren met landelijke dekking. Dat wil zeggen dat iedere gemeente haar eigen meetnet heeft. Hierdoor kunnen we de ontwikkelingskosten van zowel het meetnet als toekomstige voorspellende module delen.