Jasper Ebus – 5 juno 2020

Maak jij nog steeds beslissingen op basis van ervaring of onderbuikgevoel? Twijfel je of dit de juiste keuzes zijn? Dan is dit een blog voor jou. In deze blog maak je kennis met de kracht van dashboards tijdens besluitvorming en lees je hoe Hugo de Jonge hier tijdens de Coronacrisis optimaal gebruik van wil maken.

In veel organisaties speelt ervaring een grote rol. Beslissingen worden gemaakt op basis van onderbuikgevoel. De ‘waarom-vraag’ achter een beslissing wordt vaak beantwoord met ‘dat doen we al jaren zo’ of ‘het werkte voorheen ook op deze manier’. Hoewel dit in veel gevallen klopt, laat hierdoor aanzienlijke kansen liggen als bedrijf. Er wordt door bedrijven en overheidsinstanties steeds meer data gecreëerd en verzameld. Deze data zit vol met nieuwe inzichten en kansen. Maar hoe krijg je deze inzichtelijk? Het antwoord is simpel: door gebruik te maken van een dashboard!

Dashboards bieden de mogelijkheid om data op een snelle en overzichtelijke manier te visualiseren. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten die gebruikt kunnen worden tijdens de besluitvorming. De kracht ligt in het combineren van verschillende gegevens. Samenhang is essentieel. Als je beslissingen baseert op meerdere gegevens of zelfs voorspellingen, kun je op een gegronde manier beslissingen maken.

Dit is precies wat het kabinet zich enkele weken geleden realiseerde. Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport, zei het volgende over de huidige besluitvorming: ‘het blijft een achteruitkijkspiegel, je wil juist naar voren kijken om nog beter te kunnen sturen’. Middels een Corona-dashboard wil het kabinet grip houden op de versoepelingen rond het Covid-19 virus en, wanneer nodig, tijdig op de rem trappen.

Op een dashboard kun je verschillende gegevens presenteren. De Jonge illustreerde dit in de persconferentie van 19 mei aan de hand van een mooi voorbeeld. Hij schetste de vergelijking met het dashboard van een auto. Hier zijn veel gegevens op af te lezen. Zo vind je er een snelheidsmeter, die je heel precies aangeeft wat je snelheid op een bepaald moment is. Verder is er een metertje dat aangeeft hoeveel kilometer je nog kan rijden. Dit is minder nauwkeurig, maar geeft wel een voorspelling in de tijd weer. Tot slot zitten er waarschuwingslampjes op het dashboard. Deze geven aan dat er meteen ingegrepen en gehandeld moet worden.

Het voorbeeld wat De Jonge hier aanhaalt is zeer treffend. In elke onderneming worden gegevens gemeten. Tegelijkertijd dienen er continue belangrijke beslissingen te worden genomen. Moeten we de snelheid op onze nieuwe N-weg omlaag brengen om aan de regelgeving rondom fijnstof te voldoen? Moeten we onderhoud uitvoeren op deze machine of kunnen we hem nog 3 weken zonder problemen laten draaien? Blijven onze klanten ons abonnement aanhouden na de proefperiode, of moeten we inzetten op een alternatieve promo? Drie verschillende contexten, met drie verschillende vraagstukken. Toch hebben ze een overeenkomst: een overzichtelijk dashboard biedt de mogelijkheid om een datagedreven beslissingen te maken.

Voor dashboards compleet de hemel in worden geprezen, moet er wel een kanttekening geplaatst worden. Dashboards maken geen beslissingen, ze dienen enkel als ondersteuning. Grote kans dat ze nieuwe inzichten geven, maar zonder professionals binnen een vakgebied zijn ze overbodig. Zoals Rutte in dezelfde persconferentie zei: ‘we moeten niet alleen de cijfers zelf bekijken, maar ze ook op een kwalitatieve manier wegen’. Hierdoor kunnen we professionals en dashboards niet los van elkaar zien. Samen versterken ze elkaar om uiteindelijk tot de best mogelijke beslissing te komen.

Of het Corona-dashboard Nederland daadwerkelijk kan bevrijden van het Corona virus? Ik denk het niet. Wel biedt het dashboard de mogelijkheid om vooruit te kijken en snel te reageren op veranderingen. En wie weet, misschien is dat net het zetje dat we nodig hebben.

Ben je benieuwd naar de meerwaarde van dashboards voor jou bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag een gratis scan van je organisatie aan!


Neem contact met ons op

Deel Dit Blog

DATA.

ZIT IN ONS DNA.

AAN DE SLAG