We Are A Group Of Skilled Developers And Programmers.

Economische Module

Het project

Connecting Agri & Food is een bedrijf actief in de agrarische sector. Een van haar werkzaamheden is het ondersteunen van varkensboeren in het berekenen van de economische waarde van hun vee. Dit is een uitgebreid proces waarbij er veel contractmomenten zijn tussen de boeren en Connecting Agri & Food. Daarnaast maken ze gebruik van een rekenmodule waar veel repetitief werk in gevangen zit.

Connecting Agri & Food heeft Stactics benaderd om dit proces te automatiseren. Na een volledige procesanalyse is er gekozen om te focussen op de economische waarde berekeningen. Deze berekening kijkt naar waardes over de varkens en voer en berekent vervolgens wat de economische waarde van een dier is.

In nauwe samenwerking met Connecting Agri & Food hebben we een tool ontwikkeld, waarin deze berekening vrijwel automatisch wordt uitgevoerd en gedocumenteerd wordt opgeslagen in de SharePoint omgeving van Connecting Agri & Food. Hierdoor hebben we de doorlooptijd verkort en de kans op fouten door menselijke input aanzienlijk verkleind.

Toolbox
Team

Project details

Automatiseren van kennisdeling in varkenshouderijen.