We Are A Group Of Skilled Developers And Programmers.

Een datagedreven gemeente

Het project
Beesel is een gemeente in Limburg en heeft ruim 13.500 inwoners, verdeeld over drie dorpskernen. Binnen de gemeente ontstond er een groeiende interesse om meer te gaan doen met de data die ze bezitten maar nog te weinig inzetten. De gemeente wilde ‘Datagedreven werken! Van reageren naar voorspellen!’
Het doel van dit project is de gemeente Beesel in staat te stellen haar data te gebruiken om betere beslissingen te nemen en meer inzicht te krijgen in haar thema’s en opgaven. Dit zal de gemeente helpen om de werkzaamheden van haar medewerkers te verrijken, haar (financiële) middelen effectiever te beheren en haar doelstellingen op een efficiëntere manier te bereiken.
Dit bereiken we in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, door het implementeren gestructureerde data architectuur. Iedere afdeling binnen de Gemeente beschikt over haar eigen vakapplicatie en bijbehorende data opslag. Om deze informatiesilo’s te doorbreken en te verbinden hebben we met connectoren de data ontsloten en deze op een centrale plek opgeslagen. Vervolgens zetten we PowerBi dashboards in, waarmee we deze data inzichtelijk maken.
Toolbox
Team

Project details

Datagedreven werken, van reageren naar voorspellen!