We Are A Group Of Skilled Developers And Programmers.

Meetnet Luchtkwaliteit & Geluid

Het project

Het meetnet bestaat uit negen vaste meetpunten die in de periode juli-augustus 2019 zijn geplaatst in de zes dorpen van de gemeente Eersel. Deze negen meetpunten meten de aanwezigheid van fijnstof in de dorpen en het geluidsvolume. Daarnaast is het meetnet van begin 2020 tot eind 2021 uitgebreid met de zogenoemde ‘snuffelfietsen’. Gedurende deze periode hebben vrijwilligers al fietsende door de gemeente de aanwezigheid van fijnstof gemeten.

Het meetnet luchtkwaliteit en geluid is een samenwerking tussen de coöperatie AiREAS, de Klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport/Meten, de GGD en de gemeente Eersel. Gezamenlijk hebben deze partijen het doel om meer mensen te betrekken bij de belangrijke opgave van het gezond houden en het verbeteren van de gezondheid in de eigen leefomgeving.

Het meetnet dashboard geeft inzicht in de fijnstofconcentraties en geluidsbelasting die worden gemeten met de vaste meetpunten. Deze gegevens van onze lokale meetpalen kunnen tevens onderling en met de meetgegevens van het regionaal en landelijk meetnet vergeleken worden.

Toolbox
Team

Project details

Inwoners betrekken bij de kwaliteit van hun fysieke leefomgeving door inwoners uit te nodigen om actief te participeren en de metingen (toegankelijk) beschikbaar te stellen.