We Are A Group Of Skilled Developers And Programmers.

Real-time planning van duurzaam energieverbruik

Het project

Om gebruikers aan te moedigen een milieuvriendelijke mentaliteit aan te nemen, creëerde studententeam VIRTU/e Ripple, een duurzaam en leefbaar huis. Om het gebruik van de energie geproduceerd door hun zonnepanelen te optimaliseren, had het team een voorspelling nodig van de hoeveelheid gegenereerde energied, en op basis hiervan een gebruiksplanning voor hun elektronische apparaten voor de komende drie dagen.

Stactics ontwikkelde een voorspellingsmodel dat een nauwkeurige schatting geeft van de energieopwekking voor de komende drie dagen. Vervolgens werd deze schatting gebruikt als input voor een planningsalgoritme dat bepaalde wanneer het beste moment plaatsvond om de elektronische apparaten van Ripple, zoals de vaatwasser en wasmachine, te laten werken. Dit algoritme hield ook rekening met aangepaste gebruikersbeperkingen.

Onze voorspellingen en het algoritme heeft studententeam VIRTU/e in staat gesteld om hun energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De bespaarde elektriciteit heeft zowel milieuvriendelijke als financiële voordelen. We hopen dat dit innovatieve systeem een nieuwe standaard zal zetten voor innovatieve en duurzame huisvesting.

Toolbox
Team

Project details

Optimaal energieverbruik plannen om duurzaam om te gaan met groene energie.